Zapytanie ofertowe (aktualizacja)

Zgodnie z zasadami konkurencyjności zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na zakup i dostawę materiałów diagnostycznych, jednorazowego użytku.

Oferta powinna być przesłana do sekretariatu za pośrednictwem: poczty, poczty elektronicznej, kuriera lub też dostarczona osobiście na adres: SP MG ZOZ w Jaśle do dnia 18 maja 2018 roku do godz. 11:00

Szczegóły w załącznikach:

Zapytanie ofertowe

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – Załacznik nr 1

W poz nr 4 Pakiet I
Kamery ENTASQARE z 10 komorami i siatką pomiarową z PMMA do ilościowej analizy moczu (100 szt.)
było 60 opakowań powinno być 6 opakowań
poniżej poprawiony załącznik

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – Załącznik nr 1