Dyżury

Świadczenia w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej dla mieszkańców gmin: m.Jasło, Jasło, Brzyska, Kołaczyce, Skołyszyn i Tarnowiec są udzielane przez Szpital Specjalistyczny w Jaśle przy ul. Lwowskiej 22.

Realizacja tych świadczeń następuje od poniedziałku do piątku w godzinach od 18:00 do 8:00 dnia następnego oraz w soboty, niedziele i inne dni ustawowo wolne od pracy w godzinach od 8:00 do 8:00 dnia następnego.

W ramach nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej lekarz udziela porad:

– w warunkach ambulatoryjnych,
– telefonicznie,
– w przypadkach medycznie uzasadnionych – w domu pacjenta

Pacjentom przysługują także zabiegi pielęgniarskie w ramach porady udzielonej przez lekarza dyżurującego w POZ oraz zabiegi wynikające z ciągłości leczenia. Zabiegi te mogą być wykonywane przez pielęgniarkę w gabinecie zabiegowym lub w domu pacjenta.

Telefony kontaktowe (dostępne w godzinach pracy nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej):
Opieka lekarska tel .13 446 20 41 lub 13 44 377 23
Opieka pielęgniarska do 18 tej. 13 44 377 14 po 18 tej. 785 999 112

W razie wypadków, porodu, nagłego pogorszenia stanu zdrowia, które zagraża życiu należy wzywać
Pogotowie Ratunkowe, tel. 999

W celu kontaktu z położną środowiskowo-rodzinną należy dzwonić na jeden z podanych numerów :
607 963 999 lub 607 938 999 lub 607 992 999