Dyżury

Świadczenia w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej dla mieszkańców gmin: m.Jasło, Jasło, Brzyska, Kołaczyce, Skołyszyn i Tarnowiec są udzielane przez Szpital Specjalistyczny w Jaśle przy ul. Lwowskiej 22.

Realizacja tych świadczeń następuje od poniedziałku do piątku w godzinach od 18:00 do 8:00 dnia następnego oraz w soboty, niedziele i inne dni ustawowo wolne od pracy w godzinach od 8:00 do 8:00 dnia następnego.

W ramach nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej lekarz udziela porad:

– w warunkach ambulatoryjnych,
– telefonicznie,
– w przypadkach medycznie uzasadnionych – w domu pacjenta

Pacjentom przysługują także zabiegi pielęgniarskie w ramach porady udzielonej przez lekarza dyżurującego w POZ oraz zabiegi wynikające z ciągłości leczenia. Zabiegi te mogą być wykonywane przez pielęgniarkę w gabinecie zabiegowym lub w domu pacjenta.

Telefony kontaktowe (dostępne w godzinach pracy nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej):
Gabinety lekarskie 13 446 77 20 i 13 443 77 21
kom. 726 999 112 – lekarz
Gabinet zabiegowy 13 443 77 23
kom. 785 999 112 – pielęgniarka

W razie wypadków, porodu, nagłego pogorszenia stanu zdrowia, które zagraża życiu należy wzywać
Pogotowie Ratunkowe, tel. 999

W celu kontaktu z położną środowiskowo-rodzinną należy dzwonić na jeden z podanych numerów :
607 963 999 lub 607 938 999 lub 607 992 999