Zapytanie ofertowe (odzież i obuwie) (Aktualizacja – zmiana załączników)

Zgodnie z zasadami konkurencyjności zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na zakup i dostawę odzieży i obuwia medycznego

Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej, faksem, poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście na adres: SP MG ZOZ w Jaśle do dnia 15 maja 2018 roku do godz. 11:00

Szczegóły w załącznikach:

Ogłoszenie
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3

Sprostowanie 2018-05-07 r.

Załącznik nr 1
Załącznik nr 2

Zmiana załączników  2018-05-09 r.

Załącznik nr 1
Załącznik nr 2