Zapytanie ofertowe dostawy i montażu urządzeń klimatyzacyjnych dla SP MG ZOZ w Jaśle

Oferta powinna być przesłana do sekretariatu za pośrednictwem: poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście na  adres: SP MG ZOZ w Jaśle, ul. Mickiewicza 4 do dnia 16 czerwca 2020 roku do godz. 13:00

AKTUALIZACJA !!!! – Załącznika nr 1 – (pakiet nr II) 20-05-2020 r. Zapytanie ofertowe dotyczy zakupu i dostawy materiałów diagnostycznych, jednorazowego użytku dla SP MG ZOZ w Jaśle

Oferta powinna być przesłana do sekretariatu za pośrednictwem: poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście na  adres: SP MG ZOZ w Jaśle do dnia 26 maja 2020 roku do godz. 12:00

Zapytanie ofertowe dotyczy zakupu paliw płynnych do pojazdów będących w dyspozycji SP MG ZOZ w Jaśle

Oferta powinna być przesłana do sekretariatu za pośrednictwem: poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście na  adres: SP MG ZOZ w Jaśle, ul. Mickiewicza 4, 38-200 Jasło do dnia 26 maja 2020 roku do godz. 11:00

1 2 3 9