Zapytanie ofertowe – użyczenia przystawki kompatybilnej do dzierżawionego aparatu BA 200 oraz dostawy pakietów odczynników dla Samodzielnego Publicznego Miejsko – Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Jaśle.

Oferta powinna być przesłana do sekretariatu za pośrednictwem: poczty, poczty elektronicznej, kuriera lub też dostarczona osobiście na  adres: SP MG ZOZ w Jaśle do dnia 20 września 2022 roku do godz. 10:00

Zapytanie ofertowe – dotyczy zakupu i dostawy materiałów stomatologicznych. (AKTUALIZACJA!)

Oferta powinna być przesłana do sekretariatu za pośrednictwem: poczty, poczty elektronicznej, kuriera lub też dostarczona osobiście na adres: SPMG ZOZ w Jaśle do dnia  20 czerwca 2022 roku do godz. 10:00.

W pierwszej wersji ogłoszenie omyłkowo wpisano 20 lipca zamiast 20 czerwca

1 2 3 14