OGŁOSZENIE O PONOWNYM PRZETARGU NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU

W związku z nierozstrzygnięciem przetargu na sprzedaż samochodu osobowego, ogłoszono ponowny przetarg.

Przedmiotem sprzedaży jest samochód osobowy marki Peugeot 307.

Termin składania ofert 29 kwietnia 2022 r. do godz. 09:00 pocztą na adres: Samodzielny Publiczny Miejsko – Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Jaśle, ul. Mickiewicza 4, 38-200 Jasło lub osobiście w Sekretariacie SP MG ZOZ w Jaśle w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Przetarg na sprzedaż samochodu Peugeot 307”.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU

Przedmiotem sprzedaży jest samochód osobowy marki Peugeot 307.

Termin składania ofert 7 kwietnia 2022 r. do godz. 09:00 pocztą na adres: Samodzielny Publiczny Miejsko – Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Jaśle, ul. Mickiewicza 4, 38-200 Jasło lub osobiście w Sekretariacie SP MG ZOZ w Jaśle w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Przetarg na sprzedaż samochodu Peugeot 307”.

Zamówienie na dostawę odczynników biochemicznych z dzierżawą analizatora oraz odczynników hematologicznych z dzierżawą analizatora dla Samodzielnego Publicznego Miejsko-Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Jaśle

Zamówienie na dostawę odczynników biochemicznych z dzierżawą analizatora oraz odczynników hematologicznych z dzierżawą analizatora dla Samodzielnego Publicznego Miejsko-Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Jaśle

Tryb podstawowy bez przeprowadzenia negocjacji treści złożonych ofert (art. 275 pkt 1 ustawy Pzp)

Link do ogłoszenia o zamówieniu zamieszczonego na miniPortalu: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/5d283944-737f-41e8-9088-d9fa04fa8faf

Oferty należy składać do 16 sierpnia 2021 do godziny 12:00.

1 2 3 12