Szkoła rodzenia

Szkoła Rodzenia przy SP MG ZOZ w Jaśle
ul. Baczyńskiego 27
telefon (13) 446 94 02

zajęcia odbywają się w godzinach popołudniowych
we wtorki i czwartki
cena 130 zł

Kurs obejmuje:

  • zajęcia teoretyczne z lekarzem pediatrą i położną środowiskowo-rodzinną
  • zajęcia praktyczne
  • zapoznanie się z salą porodów rodzinnych w Szpitalu Specjalistycznym w Jaśle
  • ćwiczenia relaksacyjne
  • ćwiczenia oddechowe
  • warsztaty z psychologiem
  • zajęcia z doradcą noszenia dzieci w chustach
  • masaż Shantali dla dzieci
  • spotkanie z przedstawicielem Banku Komórek Macierzystych

Kontakt z położnymi prowadzącymi:

mgr Małgorzata Buba 607 992 999
mgr Renata Ziemska-Stawarz 607 963 999