Strona główna

 

Wszystkie przychodnie SP MG ZOZ w Jaśle oraz
ośrodki zdrowia w Szebniach i Osobnicy z dniem 25 maja b.r.
zostały otwarte dla naszych pacjentów.
Zapraszamy!

Na telefon możesz uzyskać receptę oraz teleporadę lekarską.
  • Zabiegi rehabilitacyjne odbywają się planowo zgodnie z rejestracją.
  • Poradnia pulmonologiczna dla dorosłych i dzieci funkcjonuję w dniach jak dotychczas.
  • Gabinety stomatologiczne oraz poradnia chirurgii stomatologicznej pracują normalnie każdego dnia.
  • Badania laboratoryjne pobieramy codziennie od godz.7 we wszystkich placówkach.
  • Poradnia medycyny sportowej planowo realizuje przyjęcia.
  • Poradnia medycyny pracy rozpoczyna działalność od 18 maja b.r.
  • Szczepienia ochronne dzieci i młodzieży realizujemy zgodnie z kalendarzem szczepień

 

 

Telefony do poradni :

Przychodnia Rejonowa Nr 1
ul. Mickiewicza 4, Jasło
tel. 13 4464085
tel. 13 4462954

Przychodnia Rejonowa Nr 2
ul. Baczyńskiego 27, Jasło
Recepty można zamawiać emailem. W wiadomości mailowej należy podać PESEL, numer telefonu pacjenta, dokładną nazwę leku i dawkę oraz dawkowanie. Czas wystawienia recepty do 2 dni roboczych.
(Poradnia Ogólna)
tel. 13 4469133
email :
(Poradnia dziecięca)
tel. 13 4469402
email :
dodatkowy tel.  607 963 999

Przychodnia Rejonowa "RAFINERIA"
ul. 3-go Maja 101, Jasło
tel. 13 4410269
dodatkowy tel. 731 911 388

Wiejski Ośrodek Zdrowia w Szebniach
Szebnie 46 tel. 13 4428094

Wiejski Ośrodek Zdrowia w Osobnicy
Osobnica 851 tel. 13 4427029

Aktualności