Zawiadomienie o wyborze oferty – dotyczy zakupu i dostawy materiałów jednorazowego użytku dla Samodzielnego Publicznego Miejsko – Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Jaśle