Zapytanie ofertowe na  zakup i dostawę nowego unitu stomatologicznego wraz z wyposażeniem do gabinetu stomatologicznego

Oferta powinna być przesłana do sekretariatu za pośrednictwem: poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście na adres: SP MG ZOZ w Jaśle do dnia 29 września 2023 roku do godz. 12:00