Zapytanie ofertowe (zakupu i dostawy materiałów jednorazowego użytku oraz materiałów dezynfekcyjnych)

Zgodnie z zasadami konkurencyjności zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na zakupu i dostawy materiałów jednorazowego użytku oraz materiałów dezynfekcyjnych.

Oferta powinna być przesłana do sekretariatu za pośrednictwem: poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście na adres: SP MG ZOZ w Jaśle do dnia 22 czerwca 2018 roku do godz. 11:00

Szczegóły w załącznikach:

Ogłoszenie
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3

Informujemy, że zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych na poszczególne pozycje.