Zapytanie ofertowe (zakup i dostawa leków)

Zgodnie z zasadami konkurencyjności zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na zakup i dostawa leków.

Oferta powinna być przesłana do sekretariatu za pośrednictwem: poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście na adres: SP MG ZOZ w Jaśle do dnia 20 czerwca 2018 roku do godz. 13:00

Szczegóły w załącznikach:

Ogłoszenie
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3

Informujemy, że zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych na poszczególne pozycje.