Zapytanie ofertowe – Zakupu i dostawy materiałów diagnostycznych, jednorazowego użytku

Oferta powinna być przesłana do sekretariatu za pośrednictwem: poczty, poczty elektronicznej, kuriera lub też dostarczona osobiście na  adres: SP MG ZOZ w Jaśle do dnia  3 czerwca 2022 roku do godz. 10:00.