Zapytanie ofertowe – Wirówka laboratoryjna

Zgodnie z zasadami konkurencyjności zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na zakupu i dostawy wirówki laboratoryjnej

Oferta powinna być przesłana do sekretariatu za pośrednictwem: poczty, poczty elektronicznej kuriera lub też dostarczona osobiście na adres: SP MG ZOZ w Jaśle do dnia 25 marca 2019 roku do godz. 11:00

Szczegóły w załącznikach: