Zapytanie ofertowe EKG

Zgodnie z zasadami konkurencyjności zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na zakup i dostawę aparatów EKG

Oferta powinna być przesłana do sekretariatu za pośrednictwem: poczty, poczty elektronicznej kuriera lub też dostarczona osobiście na adres: SP MG ZOZ w Jaśle do dnia 26 marca 2019 roku do godz. 12:00

Szczegóły w załącznikach: