Zapytanie ofertowe – użyczenia przystawki kompatybilnej do dzierżawionego aparatu BA 200 oraz dostawy pakietów odczynników dla Samodzielnego Publicznego Miejsko – Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Jaśle.

Oferta powinna być przesłana do sekretariatu za pośrednictwem: poczty, poczty elektronicznej, kuriera lub też dostarczona osobiście na  adres: SP MG ZOZ w Jaśle do dnia 20 września 2022 roku do godz. 10:00