Zawiadomienie o wyborze oferty – dotyczy zakupu i dostawy odczynników do oznaczeń koagulologicznych z dzierżawą aparatu Coag Chrom 4000