Zapytanie ofertowe dotyczy zakupu i dostawy materiałów dezynfekcyjnych dla Samodzielnego Publicznego Miejsko – Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Jaśle.

Oferta powinna być przesłana do sekretariatu za pośrednictwem: poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście na  adres: SP MG ZOZ w Jaśle do dnia 27 czerwca 2023 roku do godz. 12:00