Zapytanie ofertowe dotyczy zakupu i dostawy materiałów jednorazowego użytku dla Samodzielnego Publicznego Miejsko – Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Jaśle.

Oferta powinna być przesłana do sekretariatu za pośrednictwem: poczty, poczty elektronicznej, kuriera lub też dostarczona osobiście na  adres: SP MG ZOZ w Jaśle do dnia 27 czerwca 2023 roku do godz. 10:00