Zapytanie ofertowe

Zgodnie z zasadami konkurencyjności zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na dostawę i montaż urządzeń klimatyzacyjnych

Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej, faksem, poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście na adres: SP MG ZOZ w Jaśle do dnia 25 kwietnia 2018 roku do godz. 11:00

Szczegóły w załącznikach:

Ogłoszenie
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3