Zawiadomienie o wyborze oferty (zakup i dostawę odczynników do oznaczeń koagulologicznych z dzierżawą nowego aparatu Coag Chrom 3003)

Zawiadomienie o wyborze oferty (zakup i dostawę odczynników do oznaczeń koagulologicznych z dzierżawą nowego aparatu Coag Chrom 3003)