Zawiadomienie o wyborze oferty – dotyczy zakupu i dostawy materiałów biurowych i środków czystości dla Samodzielnego Publicznego Miejsko – Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Jaśle