Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę obuwia medycznego

Zgodnie z zasadami konkurencyjności zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na zakup i dostawę obuwia medycznego dla personelu medycznego Samodzielnego Publicznego Miejsko-Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Jaśle.

Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty, kuriera, poczty elektronicznej, faksem lub też dostarczona osobiście na adres: SP MG ZOZ w Jaśle, ul. Mickiewicza 4, 38-200 Jasło do dnia 18 grudnia 2020 roku do godz. 10:00