Zapytanie ofertowe – dotyczy : Wykonania usługi malowania powierzchni ścian i sufitów z zabezpieczeniem powierzchni niemalowanych w Przychodni Rejonowej Nr 1 w Jaśle przy ul. Mickiewicza 4.

Oferta powinna być przesłana do sekretariatu za pośrednictwem: poczty elektronicznej poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście na  adres: SP MG ZOZ w Jaśle do dnia 22 marca 2024 roku do godz. 10:00