OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU

Przedmiotem sprzedaży jest samochód osobowy marki Peugeot 307.

Termin składania ofert 7 kwietnia 2022 r. do godz. 09:00 pocztą na adres: Samodzielny Publiczny Miejsko – Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Jaśle, ul. Mickiewicza 4, 38-200 Jasło lub osobiście w Sekretariacie SP MG ZOZ w Jaśle w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Przetarg na sprzedaż samochodu Peugeot 307”.