Konkurs ofert – wykonania protez

  • wykonania całkowitych protez akrylanowych,
  • wykonania częściowych protez akrylanowych,
  • wykonania naprawek protez,
  • wykonania naprawek protez z większą ilością elementów lub
    z podścieleniem protezy.