Zawiadomienie o wyborze oferty – odczynniki i dzierżawa aparatu CC 4000