Zawiadomienie o wyborze oferty na dostawę materiałów stomatologicznych na potrzeby Samodzielnego Publicznego Miejsko-Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Jaśle