Zapytanie ofertowe dotyczy: zakupu i dostawy materiałów diagnostycznych, jednorazowego użytku dla Samodzielnego Publicznego Miejsko – Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Jaśle.

Oferta powinna być przesłana do sekretariatu za pośrednictwem: poczty, poczty elektronicznej, kuriera lub też dostarczona osobiście na  adres: SP MG ZOZ w Jaśle do dnia  
18 czerwca 2024 roku do godz. 10:00