Zapytanie ofertowe

Zgodnie z zasadami konkurencyjności zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na modernizacje środowiska IT o niezbędny sprzęt i oprogramowanie dla przychodni oraz jego integracja z systemem Optimed24 pracującym w przychodni.

Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej, faksem,  poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście na  adres: SP MG ZOZ w Jaśle do dnia 29 czerwca 2017 roku do godz. 11:00

Szczegóły w załącznikach:

Ogłoszenie
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3

Zapytanie ofertowe

Zgodnie z zasadami konkurencyjności zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na rozbudowę i modernizacje środowiska IT o niezbędny sprzęt i oprogramowanie dla przychodni oraz jego integracja z systemem Optimed24 pracującym w przychodni.

Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej, faksem,  poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście na  adres: SP MG ZOZ w Jaśle do dnia 3 lutego 2016 roku do godz. 11:00

Szczegóły w załącznikach:

Ogłoszenie
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3

Konkurs ofert – RTG

Ogłoszono konkurs ofert na wykonanie badań w zakresie diagnostyki obrazowej.
Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego w terminie do dnia 21.12.2015 r. do godziny 12:00.
Zamawiający otworzy oferty w obecności Oferentów, którzy zechcą przybyć w dniu 21.12.2015 r. o godz. 12:15 w siedzibie Zamawiającego.

Załączone pliki :

Ogłoszenie
Szczegółowe warunki konkursu
Projekt umowy
Załącznik nr 1 (pdf)
Załącznik nr 1 (docx)

Konkurs ofert – Chirurgia stomatologiczna

Ogłoszono konkurs ofert na wykonanie usług medycznych w zakresie chirurgii stomatologicznej
Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego w terminie do dnia 14.12.2015 r. do godziny 12:00.
Zamawiający otworzy oferty w obecności Oferentów, którzy zechcą przybyć w dniu 14.12.2015 r. o godz. 12:15 w siedzibie Zamawiającego.

Załączone pliki :

Ogłoszenie
Szczegółowe warunki konkursu
Projekt umowy
Załącznik nr 1 (pdf)
Załącznik nr 1 (docx)
Załącznik nr 2 (pdf)
Załącznik nr 2 (docx)

Konkurs ofert – Protezy

Ogłoszono konkurs ofert na wykonanie usług protetycznych.
Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego w terminie do dnia 11.12.2015 r. do godziny 12:00.
Zamawiający otworzy oferty w obecności Oferentów, którzy zechcą przybyć w dniu 11.12.2015 r. o godz. 12:30 w siedzibie Zamawiającego.

Załączone pliki :

Ogłoszenie
Szczegółowe warunki konkursu
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2 (pdf)
Załącznik nr 2 (docx)
Projekt umowy

 

1 9 10 11