Zapytanie ofertowe (zakupu i dostawy materiałów jednorazowego użytku oraz materiałów dezynfekcyjnych)

Zgodnie z zasadami konkurencyjności zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na zakupu i dostawy materiałów jednorazowego użytku oraz materiałów dezynfekcyjnych.

Oferta powinna być przesłana do sekretariatu za pośrednictwem: poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście na adres: SP MG ZOZ w Jaśle do dnia 5 lipca 2018 roku do godz. 11:00

Szczegóły w załącznikach:

Ogłoszenie
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3

Wyjaśnienie z dnia 29.06.2018

Pytanie nr 1
Poz. 58) PAPIER DO USG MITSUBISHI K-61b 110X20 (1OP – 4 ROLKI), jednostka „rolek” – jak oferent ma rozumieć jednostkę – jako jedna sztuka czy jako opakowanie 4sztuk?

Jedna rolka to jedna sztuka.

Pytanie nr 2
Poz. 61) PASKI DO ZAMYKANIA RAN 3X75 MM (3M – BLISTER 1 PASEK), jednostka szt. – jak oferent ma rozumieć jednostkę – producent produkuje tylko blistry po 5 pasków, zaś w Zapytaniu Zamawiający określił ją jako blister = 1 pasek.

Powinno być blister = 5 pasków

Informujemy, że zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych na poszczególne pozycje.