Zapytanie ofertowe (zakup i dostawę odczynników do oznaczeń koagulologicznych z dzierżawą nowego aparatu Coag Chrom 3003)

Zgodnie z zasadami konkurencyjności zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na zakup i dostawę odczynników do oznaczeń koagulologicznych z dzierżawą nowego aparatu Coag Chrom 3003)

Oferta powinna być przesłana do sekretariatu za pośrednictwem: poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście na adres: SP MG ZOZ w Jaśle do dnia 10 lipca 2018 roku do godz. 12:00

Szczegóły w załącznikach:

Ogłoszenie
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3