Zapytanie ofertowe – Zakup i dostawę druków medycznych dla SP MG ZOZ w Jaśle

Oferta powinna być przesłana do sekretariatu za pośrednictwem: poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście na adres: SP MG ZOZ w Jaśle, ul. Mickiewicza 4 do dnia 7 lipca 2020 roku do godz. 11:00