Zapytanie ofertowe – zakup i dostawa testów do oznaczeń hormonów tarczycy i TPSA wraz dzierżawą pięciokomorowego aparatu VIDAS

Zgodnie z zasadami konkurencyjności zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na zakup i dostawę testów do oznaczeń hormonów tarczycy i TPSA wraz dzierżawą pięciokomorowego aparatu VIDAS.

Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście na adres: SP MG ZOZ w Jaśle, ul. Mickiewicza 4, 38-200 Jasło do dnia 10 grudnia 2020 roku do godz. 12:00

Szczegóły w załącznikach: