Zapytanie ofertowe ( zakup i dostawa nowych tonerów do drukarek, kserokopiarek i urządzeń wielofunkcyjnych)

Zgodnie z zasadami konkurencyjności zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na zakup i dostawę nowych tonerów do drukarek, kserokopiarek i urządzeń wielofunkcyjnych

Oferta powinna być przesłana do sekretariatu za pośrednictwem: poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście na adres: SP MG ZOZ w Jaśle ul. Mickiewicza 4, do dnia 21 grudnia 2018 roku do godz. 11:00

Szczegóły w załącznikach: