Zapytanie ofertowe (zakup i dostawa materiałów biurowych i środków czystości)

Zgodnie z zasadami konkurencyjności zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na zakup i dostawę materiałów biurowych i środków czystości

Oferta powinna być przesłana do sekretariatu za pośrednictwem: poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście na adres: SP MG ZOZ w Jaśle do dnia 21 czerwca 2018 roku do godz. 11:00

Szczegóły w załącznikach:

Ogłoszenie
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2

Informujemy, że zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych na poszczególne pozycje.