Zapytanie ofertowe – utwardzeniu placu przy budynku Przychodni Rejonowej nr 1 w Jaśle przy ul. Mickiewicza 4

Ofertę należy dostarczyć w zaklejonej kopercie na adres: Samodzielny Publiczny Miejsko-Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Jaśle przy ul. Mickiewicza 4, 38-200 Jasło, sekretariat z dopiskiem „Oferta – „ Utwardzenie placu przy budynku Przychodni Rejonowej nr 1 w Jaśle przy ul. Mickiewicza 4” do dnia 23. 03. 2020 r. do godz. 10:00.