Zapytanie ofertowe ( Oferta na zakup i dostawę testów do oznaczeń hormonów)

Zgodnie z zasadami konkurencyjności zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na zakup i dostawę testów do oznaczeń hormonów tarczycy i TPSA w raz dzierżawą pięciokomorowego aparatu Vidas

Oferta powinna być przesłana do sekretariatu za pośrednictwem: poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście na adres: SP MG ZOZ w Jaśle do dnia 10 grudnia 2018 roku do godz. 12:00

Szczegóły w załącznikach:

Ogłoszenie
Załącznik nr 1
Wzór umowy dostawy
Wzór umowy dzierżawy

Informujemy, że zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych na poszczególne pozycje.