Zapytanie ofertowe na dostawę materiałów stomatologicznych na potrzeby Samodzielnego Publicznego Miejsko-Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Jaśle

Oferta powinna być przesłana do sekretariatu za pośrednictwem: poczty elektronicznej poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście na  adres: SP MG ZOZ w Jaśle do dnia 10 czerwca 2024 roku do godz. 10:00