Zapytanie ofertowe – Klimatyzatory

Zgodnie z zasadami konkurencyjności zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na dostawę i montaż urządzeń klimatyzacyjnych

Oferta powinna być przesłana do sekretariatu za pośrednictwem: poczty elektronicznej, poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście na adres: SP MG ZOZ w Jaśle do dnia 10 maja 2019 roku do godz. 11:00