Zapytanie ofertowe dotyczy zakupu paliw płynnych do pojazdów będących w dyspozycji SP MG ZOZ w Jaśle

Oferta powinna być przesłana do sekretariatu za pośrednictwem: poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście na  adres: SP MG ZOZ w Jaśle, ul. Mickiewicza 4, 38-200 Jasło do dnia 26 maja 2020 roku do godz. 11:00