Zapytanie ofertowe – dotyczy zakupu i dostawy testów do oznaczeń hormonów tarczycy, witamina D i TPSA w raz dzierżawą pięciokomorowego aparatu VIDAS

Oferta powinna być przesłana do sekretariatu za pośrednictwem: poczty, poczty elektronicznej kuriera lub też dostarczona osobiście na  adres: SP MG ZOZ w Jaśle do dnia 24 maja 2023 roku do godz. 10:00