Zapytanie ofertowe – dotyczy zakupu i dostawy odczynników z dzierżawą nowego aparatu Coag Chrom 4000

Oferta powinna być przesłana do sekretariatu za pośrednictwem: poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście na adres: SP MG ZOZ w Jaśle, ul. Mickiewicza 4 do dnia 22 czerwca 2020 roku do godz. 11:00