Zapytanie ofertowe – dotyczy zakupu i dostawy materiałów stomatologicznych. (AKTUALIZACJA!)

Oferta powinna być przesłana do sekretariatu za pośrednictwem: poczty, poczty elektronicznej, kuriera lub też dostarczona osobiście na adres: SPMG ZOZ w Jaśle do dnia  20 czerwca 2022 roku do godz. 10:00.

W pierwszej wersji ogłoszenie omyłkowo wpisano 20 lipca zamiast 20 czerwca