Zapytanie ofertowe – dotyczy zakupu i dostawy materiałów jednorazowego użytku

Oferta powinna być przesłana do sekretariatu za pośrednictwem: poczty, poczty elektronicznej, kuriera lub też dostarczona osobiście na adres: SPMG ZOZ w Jaśle do dnia  21 czerwca 2022 roku do godz. 10:00.