AKTUALIZACJA !!!! – Załącznika nr 1 – (pakiet nr II) 20-05-2020 r. Zapytanie ofertowe dotyczy zakupu i dostawy materiałów diagnostycznych, jednorazowego użytku dla SP MG ZOZ w Jaśle

Oferta powinna być przesłana do sekretariatu za pośrednictwem: poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście na  adres: SP MG ZOZ w Jaśle do dnia 26 maja 2020 roku do godz. 12:00