Zapytanie ofertowe – dotyczy zakupu i dostawy materiałów biurowych i środków czystości

Oferta powinna być przesłana do sekretariatu za pośrednictwem: poczty, poczty elektronicznej, kuriera lub też dostarczona osobiście na adres: SPMG ZOZ w Jaśle do dnia  21 czerwca 2022 roku do godz. 12:00.