Zapytanie ofertowe dotyczy zakupu i dostawy materiałów biurowych i środków czystości dla Samodzielnego Publicznego Miejsko – Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Jaśle

Oferta powinna być przesłana do sekretariatu za pośrednictwem: poczty, poczty elektronicznej kuriera lub też dostarczona osobiście na adres: SP MG ZOZ w Jaśle do dnia 22 czerwca 2023 roku do godz. 12:00