Zapytanie ofertowe – dotyczy zakupu i dostawy leków i materiałów stomatologicznych dla SP MG ZOZ w Jaśle

Oferta powinna być przesłana do sekretariatu za pośrednictwem: poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście na adres: SP MG ZOZ w Jaśle, ul. Mickiewicza 4 do dnia 19 czerwca 2020 roku do godz. 13:00