Zapytanie ofertowe dotyczy zakupu i dostawy azotu ciekłego

Oferta powinna być przesłana do sekretariatu za pośrednictwem: poczty, poczty elektronicznej, kuriera lub też dostarczona osobiście na  adres: SP MG ZOZ w Jaśle do dnia 26 maja 2020 roku do godz. 13:00