Zapytanie ofertowe dotyczące opracowania dokumentacji projektów – kosztorysowej dla Samodzielnego Publicznego Miejsko – Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Jaśle.