Zapytanie ofertowe

Zgodnie z zasadami konkurencyjności zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na modernizacje środowiska IT o niezbędny sprzęt i oprogramowanie dla przychodni oraz jego integracja z systemami pracującymi w przychodni.

Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście na adres: SP MG ZOZ w Jaśle do dnia 18 lutego 2019 roku do godz. 11:00

Szczegóły w załącznikach: